Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Thông tin về thuế suất dịch vụ in ấn
Status: Offline
Posts: 2
Date:
Thông tin về thuế suất dịch vụ in ấn


Thu sut ca ngành dch v in n bao nhiêu luôn là câu hi mà nhiu ngi quan tâm. Do ó làm th nào có th xác nh các dch v thu trong n? Cùng chúng tôi t́m hiu trong bài vit di ây nhé!

Các loi dch v thu quan trong n

 

Dch v trong n phm hin nay có rt nhiu loi thu quan. phân bit c chúng, bn có th tham kho thông tin di ây:

  • Thu giá tr gia tng (VAT): Là loi thu ph bin nht trong các loi thu, c tính da trên tng giá tr sn phm và dch v trong n phm. Tùy thuc vào quy nh ca tng quc gia, T l VAT có th khác nhau.

  • Thu thu nhp doanh nghip (Corporate Income Tax): Là loi thu c áp dng cho các công ty hot ng trong lnh vc ca n phm. T l thu thu nhp doanh nghip thng c quy nh theo quy nh ca tng quc gia.

  • Qung cáo qung cáo: c áp dng cho các dch v qung cáo và thit k k hoch, bao gm c dch v trong n phm. Qung cáo thng c áp dng ti các khu vc ô th ln.

  • Thu tiêu th c bit (Thu tiêu th c bit): ây là loi thu c áp dng cho các sn phm in n c bit, chng hn nh các sn phm in n trên vi, n cng, n da...

Các loi thu và mc thu áp dng cho các dch v trong n phm có th khác nhau tùy theo tng quc gia. 

Ti Vit Nam Thu quan dch v trong n thng dao ng mc 8-10%. Nu bn bán mc in, máy in và dch v trong n ch là ph th́ dch v trong n trc tuyn ch tm 7%. V́ vy cn phi tham kho thông tin t các c quan chc nng hoc nhà cung cp dch v trong qung cáo bit thêm chi tit.

Nên chn công ty in n nào có thành phm nhanh nht?

 

Thông thng, công ty in n Tân Hoa Mai là công ty in n có thành phm cao nht hin nay. Nu bn ang mun chn mt công ty có dch v chm sóc khách hàng tt, giá thành phi chng và sn phm cht lng th́ có th liên h vi Tân Hoa Mai theo cách: 

Hotline 24/7: 0919009930

Zalo: 0919009930

Fanpage: tanhoamaicompany

Website: tanhoamai.com.vn

Gmail: intemtanhoamai@gmail.com

a ch công ty: 96/5A ng ng Thùy Trâm phng 13 qun B́nh Thnh.

Bn có th làm vic ti vn pḥng hoc ch cn thông qua hotline liên h vi Tân Hoa Mai là c. Chúng tôi s cho ngi gi li t vn cho khách hàng tham kho v dch v.

>>> Tham kho: https://www.vingle.net/posts/5857190

Trên ây là thông tin v các dch v trong n phm Tân Hoa Mai mà bn có th tham kho. Theo dơi chúng tôi cp nht thêm nhiu thông tin hu ích nht nhé!__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard